OTÁZKY A ODPOVĚDI

ČASTÉ DOTAZY

1

Co je účelem aplikace Známkuj?

Aplikace Známkuj je vyvíjena jako zábavná platforma, umožňující sdílení obsahu, který vytvářejí uživatelé na jednotlivých školách.

 

Naším záměrem je také přispět k odstranění bariér mezi studenty a učiteli, které se dlouhodobě vytvářejí pod vlivem zkostnatělého školského systému. Přáli bychom si, aby studenti mohli projevit ve vztahu k učitelům větší míru svobody při zachování vzájemného respektu.

 

2

Co se děje s texty a fotografiemi, které uveřejním?

Texty a fotografie jsou v aplikaci k vidění po dobu jednoho dne. Záleží však, jestli budou mít kladné hodnocení a udrží se nahoře. Příspěvky s negativním padají dolů. Zajímavé příspěvky se ale mohou objevit i později, například na Známkuj v Instagramu nebo na Facebooku.

 

3

K čemu slouží data, shromážděná ze známkování učitelů?

Data, která systém získá od uživatelů jsou na serveru zpracována a uložena dlouhodobě. Mohou být pak vyvolána a uspořádána do výsledkové tabulky v aplikaci nebo v zakoupeném Vysvědčení. Provozovatel neposkytuje získaná data navázaná na konkrétní jméno učitele třetím osobám mimo dobu prodeje Vysvědčení.

 

4

Neporušuje aplikace osobní práva učitelů?

Kategorie, ve kterých uživatelé učitele hodnotí, jsou pozitivní. Známkováním učitele uživatel vyjadřuje svůj subjektivní názor, který ale ve spojení s hodnocením ostatních uživatelů ve škole přece jen vytvoří jistý stupeň objektivity, ze kterého si učitel může vzít pozitivní zprávu a usilovat o změnu vnímání své osoby.

5

Nabídne aplikace nějaké nové funkce?

Ano. V současné době pracujeme na nových funkcích, které dají uživatelům do ruky nástroje, usnadňující učení, zlepšující přístup k učebním materiálům a dalších “vážnějších” novinkách. Jsme vděčni za jakoukoliv podporu projevenou uživateli nebo nové nápady. Chtěli bychom, aby aplikace byla taková, jakou ji chtějí mít sami uživatelé.

6

Proč je používání aplikace omezeno pouze na jednu školu?

To vyplývá z vnitřní logiky toho, jak aplikace funguje a jaký přínos může uživatelům poskytnout. Uživatelé se mohou propojit nejen užíváním funkcí aplikace, ale na svých školách i fyzicky. Mohou například sdílet učební materiály, posílat si hlášky o aktuální náladě učitele, ale obsahem postu může být i dění v místě školy, o kterém si uživatel myslí, že zaujme.

7

Jak funguje bodový systém?

Uživatel je za svojí aktivitu hodnocen body, které lze střádat a proměňovat za vstupenky do čtvrtletních slosování o hodnotné ceny.

Kolik vstupenek do čtvrtletního slosování vloží, tolikrát se mu zvedne šance na výhru. Ceny stanovené na rok dopředu vidí na našich stránkách a tak může šetřit na čtvrtletí, ve kterém se mu zamlouvají nejvíc.

(přijde s druhou verzí aplikace)

 

8

Bude aplikace i pro iPhone?

Na iOS aplikaci pracujeme. Rádi bychom reagovali také na bezprostřední reakce uživatelů a do verze pro iPhone přidali rovnou i nové žádané funkce.

Sociální sítě

Menu

Ostatní