OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Ochrana osobních údajů

V následujících zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:

 

 ⁃ Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.

 ⁃ Jak tyto informace využíváme.

 ⁃ Jaké možnosti nabízíme k získání přístupu k informacím.

 

Shromažďujeme informace vámi poskytnuté při registraci do aplikace.

Tedy: e-mail, (vždy aktuální) přezdívku, název školy, který vyberete a název místa, které zvolíte

 ⁃ návzev školy, místa a přezdívka jsou v naší databázi přiřazené k zadanému   e-mailu při registraci

 

Z veškeré aktivity v aplikaci shromažďujeme:

 ⁃ záznamy o známkování

 ⁃ veškeré přidané příspěvky textové a obrazové

 ⁃ v případě změny profilové fotografie i profilovou fotografii

 

Informace využíváme následujícím způsobem.

Shromažděné informace popsané výše využíváme následujícími způsoby dle typu získané informace.

 

Využíváme:

 

e-mail: K identifikaci uživatele (tedy aby se předešlo fiktivním účtům) a případnému oslovení uživatele.

přezdívka: Slouží předevšímjako prvek nezbytný k účasti v aplikaci. Napomáhá uživatelům se vzájemně rozeznat. Dále slouží k identifikaci uživatele v případě nahlášení uživatelova příspěvku jiným uživatelem.

vybraný název školy a místa: Slouží ke správnému zařazení uživatele mezi prázdnou či plnou skupinu uživatelů. Dále jsou tato uživatelem zvolená místa přiřazena k jeho ostatním informacím v databázi.

záznamy o známkování: Shromažďujeme z důvodu použití jich při prodeji produktu aplikace (tedy Vysvědčení).

příspěvky textové a obrazové: Shromažďujeme z důvodu možného nahlášení příspěvku jiným uživatelem pro kontrolu, zda daný příspěvek splňuje Podmínky aplikace vystavené na webových stránkách aplikace.

profilové fotografie: Jsou shromažďovány z důvodu možnosti nahlášení jiným uživatelem za kontrolou v možném případě porušení Podmínek aplikace vystavených na webových stránkách aplikace.

 

Možnosti nabízené k získání přístupu k informacím.

 

Všechny popsané získané informace slouží čistě pro nezbytnou funkcionalitu aplikace.

Popsané informace nejsou poskytovány třetím osobám s ohledem na následující vyjímky:

V případě souhlasu uživatele, jsme schopni jeho osobní údaje sdílet třetím osobám

Z právních důvodů jsme schopni osobní údaje sdílet třetím osobám, tedy: se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost EONEX s.r.o., pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 

dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,

ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti EONEX s.r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

 

 

Další vyjímka nastává v případě prodeje produktu (tedy Vysvědčení), na jež jsou popsány poslední získané záznamy o známkování.

Záznamy o známkování se na produkt vypisují až po zakoupení produktu zákazníkem.

Sociální sítě

Menu

Ostatní