Podmínky používání aplikace Známkuj

Stažením a používáním aplikace Známkuj, vyjadřujete souhlas s následujícími pravidly:

 

1. Uživatelé nepoužívají jakékoliv funkce v aplikaci k tomu, aby zesměšnili někoho jiného na základě jeho rasy, zdravotního stavu nebo náboženského přesvědčení nebo ho jinak omezili v jeho právech podle zákona.

 

2. Uživatelé neuveřejňují výzvy k násilí, výhružky, ani snímky obsahující nahotu nebo fotografie a texty obsahující pornografii.

 

3. Uživatelé nešikanují jiného uživatele nebo osobu ani jako jednotlivci, ani jako skupina.

 

4. Uživatelé neuveřejňují neschválená obchodní sdělení.

 

5. Uveřejní-li uživatel jakýkoliv obsah, dává provozovateli aplikace právo použít tento obsah bezplatně na propagaci aplikace Známkuj a jejích jednotlivých funkcí.

 

6. Provozovatelé nenesou právní odpovědnost za způsob, jakým je aplikace používána uživateli. Názory jakýmkoliv způsobem uživateli vyjádřené, nemusí být v souladu s přesvědčením provozovatelů.

 

7. Provozovatelé tedy nenesou právní odpovědnost za uživateli přidané příspěvky textové či obrazové a další způsoby používání aplikace Známkuj uživatelem zmíněné v odstavci č. 6 .

 

8. Provozovatelé jsou oprávněni odebrat jakýkoliv obsah, o kterém se domnívají, že porušuje pravidla nebo pozastavit či zrušit účet uživatele, který pravidla porušuje. Takový uživatel si pak bez souhlasu provozovatelů nesmí zřídit účet nový.

 

Sociální sítě

Menu

Ostatní